Skok do Menu

Książki Ogólnopolski Konkurs Poetycki: Wena

Książki:

Mint

nakład wyczerpany!

"450 lat reformacji pod Wawelem" - opr. Iwona Czajka
proza, historia; ISBN 978-83-926407-1-4
Redaktor: Bogusław Tondera
Projekt okładki: Andrzej Niedoba
39 ilustracji

Już w XVI wieku polscy intelektualiści włączyli się w proces reformy Kościoła Zachodniego. Zapoczątkowane 17 sierpnia 1557 roku nabożeństwa ewangelickie w Krakowie przybliżyły myśli reformacyjne nie tylko kołom dworskim, ale również mieszczaństwu, po części skłaniająemu sę ku ideom Lutra. Powstanie ewangelickiego zboru w królewskim mieście związane było z inicjatywą tej części szlachty, która miała na celu szeroko zakrojoną reformę religijną w Rzeczypospolitej - z utworzeniem Kościoła narodowego włącznie - w oparciu o refleksję teologów szwajcarskich. Parafia w Krakowie od swego zarania była miejscem dialogu i współpracy międzywyznaniowej. Jako sygnatariusz Unii Sandomierskiej z 1570 roku stała się społecznością jednoczącą ewangelików wyznania reformowanego i augsburskiego.

Historia ewangelików krakowskich nosi w sobie także znak krzyża. Pod ciosami kontrreformacji zbór znalazł się na skraju egzystencji, ale zmartwychwstał i odrodził się - najpierw w Wielkanocy i Łuczanowicach, potem w Podgórzu - by z początkiem XIX wieku wrócić do królewskiego miasta.

Książka (...) opisuje w dużym skrócie dzieje ewangelików żyjących w cieniu Wawelu. Parafia na przestrzeni całej swej historii wpisywała się aktywnie w życie gospodarcze, intelektualne i artystyczne miasta, zapisując swą obecność biografiami wybitnych jego obywateli. Do rąk czytelników trafia zatem świadectwo tych minionych i obecnych działań, które od ponad czterech stuleci nieprzerwanie pisane jest przez ewangelików krakowskich.

Ks. Roman Pracki

Zamówienie

powrót

Cena det.: 30 PLN
Internet 16,00 PLN

148x210 mm; 206 s.; oprawa miękka, foliowana

luna Recenzje

"Księżyc nad Orlą Percią" - Z. Ostrowski,
proza. beletrystyka; ISBN 978-83-89966-21-6
Redakcja: Eryk Ostrowski
Projekt okładki i szata graficzna Autora

Zbigniew Ostrowski ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mieszka w Krakowie, gdzie pracuje jako adwokat. Jest autorem wydanej w roku 2009 książki Miasto z bajki. Mój Zamość, w której powraca do czasu dzieciństwa i młodości, gdy każde wakacje spędzał w Zamościu, rodzinnym mieście jego matki. Księżyc nad Orlą Percią to tatrzańska opowieść o miłości zainspirowana magią Zakopanego i dzikim pięknem gór, lecz również odchodzącym w zapomnienie klimatem Krakowa z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku.

Niespodziewanie weszli w mgłę. Chłodna, wilgotna ściana niewidoczności okleiła ciało. Musiał zwolnić. Idąca parę kroków przed nim kobieta zniknęła we mgle, nie widział już światła latarki, jedynie usłyszał:
- Niech pan uważa, bo tu kamienie są bardzo śliskie. Można skręcić nogę.
Błyskawicznie odżyło wspomnienie sprzed godziny, niewytłumaczalne zjawisko, którego był świadkiem, mroczna uwaga pana Staszka. Tak, to było gdzieś tutaj. Niepewnym głosem rzucił przed siebie pytanie:
- Skąd ta mgła?
- Słyszał pan tam na górze, ale ja w te bajki nie wierzę. Po prostu pojawia się i wkrótce znika.
I zakończyła z naciskiem: - Góry!

Zamówienie

powrót

Cena det.: 30 PLN
Internet 16,00 PLN

148x210 mm; 84 s.; oprawa miękka, foliowana

Mint

nakład wyczerpany!

"plamy na słońcu" - U. Mint
proza, beletrystyka; ISBN 978-83-89966-15-5
Do projektu okładki wykorzystano obraz "Moon" Ziemowita Kmiecia

(...) Swoim opowiadaniem, Ulrike Mint nijak nie wpisuje się w modny ostatnimi czasy nurt literatury zafascynowanej na śmierć i życie polskimi blokowiskami. Fascynują ją inne sprawy: elegancki świat, kobiety, szybkie samochody, zachodni szyk (Włochy), magia, wróżby, przepowiednie. Autorka "plam na słońcu" nie jest również obojętna na wysublimowany młodością i spontanicznością erotyzm. Stanisław Kubicki (...) w jednym ze swoich programowych tekstów pisał, iż "tworzeniem naśladujemy Boga. To jest podobieństwo nasze do niego". Ulrike Mint podświadomie, intuicyjnie wpisuje się swoimi "plamami na słońcu" w ideę Kubickiego. Bohaterowie jej mini-powieści są współczesnymi bogami, którzy realizują swoje życie, znając już jego długość i termin śmierci. Bardzo to oryginalny pomysł, niezwykle śmiały i trudny do pisarskiej realizacji. Autorka sprostała temu zadaniu, ale ucierpiała na tym długość utworu.(...) Jej książka to świadectwo marzeń, pragnień młodych ludzi zakochanych w prędkim życiu. Świadectwo konstruowania codziennie niecodziennej rzeczywistości z pomocą Papierowego Kardynała (...)"

Dr Emil Biela

Zamówienie

powrót

Cena det.: 30 PLN
Internet 15,00 PLN

148x210 mm; 96 s.; oprawa miękka, foliowana

Anna

nakład wyczerpany!

"świetliki - wybór miniatur i epigramatów 1983-2008" - A. Kajtochowa
poezja; ISBN 978-83-89966-16-2
Wybrał, opracował i posłowiem opatrzył Eryk Ostrowski
Redaktor: Jacek Tomiak
Grafika na okładce: Jerzy Szatkowski

(...) Twórczość epigramatyczną pisarka uprawia począwszy od swego debiutu poetyckiego. W latach 80. była ona nawiasem właściwych wierszy, jednak późniejsze książki pokazały, że te najważniejsze treści kryją się właśnie w nawiasach. Jawi się w nich Kajtochowa najbardziej nonkonformistyczną polską poetką. Epigramaty potwierdzają prawdziwość słów, które od lat powtarza swoim czytelnikom na wieczorach autorskich: Piszę tylko dla Was.

Już samo to różni ją od pozostałych.

Eryk Ostrowski

Zamówienie

powrót

Cena det.: 23 PLN
Internet 15,00 PLN

123x196 mm; 128 s.; oprawa miękka

Prasoznawstwo

nakład wyczerpany!

"Po prostu POLITYKA" - K. Koźniewski
prasoznawstwo; ISBN 83-89966-01-8
Projekt okładki: Joanna Sztencel

"POLITYKA była w latach 1957-1994 świetnym tygodnikiem politycznym, społecznym, kulturalnym - najlepszym jak dotąd w historii polskiej kultury po roku 1945. A może obok WIADOMOŚCI LITERACKICH najlepszym i po listopadzie 1918 roku w Polsce niepodległej. Obecna jest tygodnikiem bardzo dobrym, ale już tylko jednym z paru pism podobnych."

K. Koźniewski

Zamówienie

powrót

Cena det.: 31 PLN
Internet 16,00 PLN

148x210 mm; 290 s.; oprawa miękka, foliowana

Psychologia

"Marzenia senne. Geneza i funkcje" - M. Hołda, B. Szmigielska
psychologia; ISBN 978-83-89966-20-9
Recenzent: prof. dr hab. Ryszard Stachowski
Projekt okładki: Krzysztof Wlazło

"Spanie i towarzyszące mu śnienie jest dobrze znanym każdemu człowiekowi codziennym doświadczeniem. O ile jednak konieczność spania wydaje się czymś tak naturalnym i niezbędnym do życia, jak zaspokojenie głodu, o tyle występowanie w procesie spania marzeń sennych jest od dawna intrygującą człowieka zagadką, nad której rozwikłaniem rozmyśla od zarania dziejów. Śledząc długą drogę wyjaśniania natury i znaczenia marzeń sennych w życiu człowieka można odnieść wrażenie, że postawiono już wszystkie możliwe pytania, i że dano na nie zadowalające odpowiedzi. Książka Barbary Szmigielskiej i Małgorzaty Hołdy pokazuje, jak bardzo przedwczesne i złudne jest to mniemanie. Autorki dokonują w niej szczegółowego, świadczącego o gruntownej znajomości przedmiotu, przeglądu koncepcji, poglądów i opinii o marzeniach sennych poczynając od filozofów starożytnych i Ojców Kościoła, na współczesnych autorach kończąc. Wynika z niego, że we współczesnej kulturze zachodniej w potocznych poglądach na marzenia senne wciąż obecne są przekonania należące do wszystkich tych nurtów, co świadczy niewątpliwie o tym, że marzenia senne pełnią ważną funkcję w życiu człowieka. I na kanwie takiego właśnie ich funkcjonalnego ujęcia powstała recenzowana książka, samo zaś to ujęcie zostało opisane w kategorii postawy wobec marzeń sennych. Autorki opracowały własną koncepcję całościowego ujęcia postawy wobec marzeń sennych. Jest to najszersze ze spotykanych dotychczas w literaturze światowej przedmiotu ujęcie funkcjonalnej strony marzeń sennych. W książce przedstawione zostały wyniki szeroko zakrojonych badań nad postawami wobec marzeń od okresu dzieciństwa do starości z zastosowaniem oryginalnych narzędzi własnego autorstwa. Wyniki te stanowią znaczący wkład do światowej literatury przedmiotu oraz pokazują, że marzenia senne stanowią nadal ważną sferę aktywności człowieka."

Prof. dr hab. Ryszard Stachowski

Zamówienie

powrót

Cena det.: 40,00 PLN
Internet 25,00 PLN

155x230 mm; 192 s.; oprawa miękka, foliowana

Psychologia

"Edukacja w dwóch światach offline i online" - red. B. Szmigielska
psychologia; ISBN 978-83-89966-19-3
Recenzent: dr hab. Anna Oleszkowicz
Redaktor naukowy: dr hab. Barbara Szmigielska, prof. UJ
Projekt okładki: Krzysztof Wlazło

"Edukacja jest procesem wielowymiarowym i przebiega na wielu płaszczyznach. Proces ten nie daje się jednoznacznie opisać i wyjaśnić. Jeśli jeszcze przeniesiony jest on do świata wirtualnego, bądź zasoby tego świata włączone zostają w proces edukacji, zadanie to staje się bardzo trudne. Ale żyjąc w dobie internetu naukowcy mają obowiązek poznawać i opisywać jego rolę w edukacji. Taki cel starali się realizować wszyscy autorzy, niezależnie od tego czy dokonywali analiz teoretycznych, czy przedstawiali najnowsze wyniki badań własnych prowadzonych w różnych obszarach z zakresu psychologii internetu i edukacji. Lektura wszystkich tekstów pokazuje, że dychotomia offline i online w odniesieniu do edukacji nie istnieje."

dr hab. Barbara Szmigielska

"Książka jest cennym źródłem wiedzy o internecie jako platformie edukacji i instrumencie nauczania, z którego mogą czerpać Czytelnicy o różnych zainteresowaniach i oczekiwaniach, zarówno ci poszukujący inspiracji do wprowadzenia nowych metod nauczania, interesujący się nowymi technologiami i możliwościami edukacji, jak i wszyscy inni traktujący internet jako łatwo dostępną przyjazną w obsłudze i dobrze zaopatrzoną encyklopedię wiedzy o świecie. Autorzy wprowadzają Czytelnika w świat zaawansowanej technologii Web 2.0, pokazując nowe możliwości tkwiące w zdalnym nauczaniu. Porównują nauczanie rzeczywiste z wirtualnym, wskazując na korzyści i słabości każdego z nich, oraz omawiają zasady organizowania nauczania w sieci. Przybliżają również rolę internetu w nauczaniu nieformalnym. W tym przypadku obok niewątpliwych korzyści wskazują również na zagrożenia związane z uzależnieniem się od internetu czy wzrostem tzw. agresji elektronicznej."

dr hab. Anna Oleszkowicz

Zamówienie

powrót

Cena det.: 30,00 PLN
Internet 20,00 PLN

155x230 mm; 244 s.; oprawa miękka, foliowana

Psychologia

nakład wyczerpany!

"Psychologia zjawisk hipnotycznych" - J. Siuta
psychologia; ISBN 978-83-89966-14-8
Recenzent: prof. dr hab. Ryszard Stachowski
Redaktor: Jerzy Hrycyk
Projekt okładki: Magdalena Konik

"Autorem recenzowanej rozprawy naukowej jest wybitny znawca i badacz hipnozy, mający w tej dziedzinie ponaddwudziestoletnie doświadczenie. Owocem jego zainteresowań naukowo-badawczych hipnozą były opublikowane wcześniej dwie monografie. Czytelnik otrzymuje zatem kolejną rozprawę naukową dojrzałego i kompetentnego badacza, którego doświadczenie i wiedza specjalistyczna są gwarantem jej wiarygodności. Jeśli nadto uwzględnić bardzo bogatą literaturę przedmiotu wykorzystaną w tej pracy i sięgającą do pierwszej połowy osiemnastego stulecia, to książkę Jerzego Siuty można bez wątpienia uznać za pierwsze tak wyczerpujące i krytyczne przedstawienie dociekań nad naturą hipnozy w jej ujęciu transowym i nietransowym. Rodzimej literaturze naukowej w dziedzinie psychologii hipnozy przybywa wartościowa książka będąca syntezą wiedzy nagromadzonej dotychczas w tym zakresie i odniesionej do szerokiego kontekstu historycznego, wysuwająca zarazem nowe propozycje teoretyczne i metodologiczne, które mogą się stać podstawą dla dalszych przedsięwzięć badawczych w dziedzinie, która jest obecnie przedmiotem ożywionego zainteresowania świata nauki".

Prof. dr hab. Ryszard Stachowski

Zamówienie

powrót

Cena det.: 45,00 PLN
Internet 30,00 PLN

145x210 mm; 306 s.; oprawa miękka, foliowana

Psychologia

"Psychologia zjawisk hipnotycznych. Wydanie drugie zmienione i poszerzone" - Jerzy Siuta
psychologia; ISBN 978-83-89966-18-6
Recenzent: prof. dr hab. Ryszard Stachowski
Redaktor: Jerzy Hrycyk
Projekt okładki: Marek Siuta

Zamówienie

powrót

Cena det.: 40,00 PLN
Internet 25,00 PLN

165x230 mm; 274 s.; oprawa miękka, foliowana

Psychologia Recenzje

"Wolni od lęku. Lęki i ich terapia" - J.D. Wolpe
psychologia; ISBN 83-900984-7-4
Tłumaczenie: Anna Jarczyk
Projekt okładki: Katarzyna Attig

"Książka "Wolni od lęku" zdobyła znaczną popularność na rynku amerykańskim, i to nie tylko wśród psychologów. Przyczyniło się do tego bez wątpienia nazwisko pierwszego autora, które było gwarancją wysokiego poziomu publikacji i kompetentnego, opartego na bogatej praktyce klinicznej, przedstawienia zasad terapii. Dzięki temu, że książkę tę napisał Joseph Wolpe we współpracy ze swoim synem Davidem, uzdolnionym dramatopisarzem, jej jasny i przejrzysty styl - dobrze widoczny również w starannym polskim tłumaczeniu - odbiega na korzyść od często trudnego i mrocznego stylu wielu publikacji naukowych. No i rzecz najważniejsza. Nawet nasi dalecy przodkowie nigdy nie byli wolni od lęku, strachu i niepokoju. Każda epoka ma swoje zagrożenia i również nasz czas, czas przełomu tysiącleci, nie jest ich pozbawiony. Jednak lęk, który towarzyszy wielu osobom nieustannie, jest stanem trudnym do zniesienia: dezorganizuje pracę i odbiera radość życia. Dlatego warto wiedzieć, że można się pozbyć tego uciążliwego życiowego towarzysza. Wiele na temat sposobów leczenia lęku - przed podróżą samolotem, przebywaniem w zamkniętych pomieszczeniach, publicznym przemawianiem czy niepowodzeniami w sferze kontaktów seksualnych - można się dowiedzieć właśnie z tej książki. Czytelnik bedzie się mógł również przekonać, że opisane techniki terapeutyczne dają trwałe wyniki i że nie dotyczą wyłącznie "powierzchniowych", mało istotnych problemów."

Dr hab. Jerzy Siuta

Zamówienie

powrót

Cena det.: 45,00 PLN
Internet 35 PLN

145x208 mm; 176 s.; oprawa miękka, foliowana

Psychologia Recenzje

"Zmierzch i upadek imperium Freuda" - Hans Eysenck
psychologia; ISBN 83-912803-3-0
Tłumaczenie: Anna Jarczyk
Projekt okładki: Karolina Świdecka

"Jest to książka wyjątkowa. Napisana z niezwykłą znajomością przedmiotu, bezkompromisowo i polemicznie. Sposób prowadzenia polemiki przez Eysencka przypomina czasem regułę Hitchcocka, że film kryminalny powinien zaczynać się od trzęsienia ziemi, po czym napięcie ma stopniowo narastać. Eysenck twierdzi, że poznanie prawdy o psychoanalizie wymaga przestrzegania kilku zasad. A jaka jest zasada pierwsza? Oto ona: "Nie wierz niczemu, co zostało napisane o Freudzie i psychoanalizie, szczególnie wtedy, gdy wyszło to spod pióra Freuda lub innych psychoanalityków. Najpierw sięgnij do odpowiednich źródeł i sprawdź, jak wyglądały fakty". Równie otwarcie sformułowane są pozostałe cztery zasady, z których jedna a nie trudno się domyślić dotyczy nikłych dowodów świadczących o skuteczności terapii psychoanalitycznej. Jest to lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy chcą zabierać głos na temat psychoanalizy."

Dr hab. Jerzy Siuta

"Profesor Hans Eysenck napisał swoją książkę nie dla specjalisty, lecz dla przeciętnego czytelnika. Może sięgnąć po nią z wielkim pożytkiem polski student i pracownik naukowy. W książce Eysencka nie ma niedomówień. Czytelnik wie, czego może się po niej spodziewać, bo już sam jej tytuł mówi za siebie. Być może ta publikacja zapoczątkuje serię przekładów najcelniejszych tytułów z zakresu analiz krytycznych psychoanalizy. Jeżeli zatem po tę książkę sięgną zagorzali psychoanalitycy, to tylko tacy o mocnych nerwach!"

Prof. dr hab. Ryszard Stachowski

Zamówienie

powrót

Cena det.: 40,00 PLN
Internet 30,00 PLN

145x208 mm; 196 s.; oprawa miękka, foliowana

Psychologia

"Przyjemnej starości" - B.F. Skinner & M.E. Vaughan
psychologia; ISBN 83-912803-8-1
Tłumaczenie: Jerzy Siuta
Projekt okładki: Joanna Sztencel

"Starość nie musi być zła, ani uciążliwa i najlepiej pomyśleć o niej, gdy jest się jeszcze młodym. Takie jest główne przesłanie tej książki, której współautorem jest B.F Skinner (1904-1990), najwybitniejszy psycholog XX w. i twórca eksperymentalnej analizy zachowania. W książce znajduje się wiele rad, dotyczących tak różnych zjawisk jak utrzymywanie kontaktów ze światem, współżycie z ludźmi, sprawność pamięci, myślenia itp. Autorzy nie unikają refleksji nad problemem dla wielu ludzi najtrudniejszym, czyli nad "nieuchronnym końcem". Jest to książka zarówno dla tych, których problemy związane ze starością już dotyczą, jak i dla tych, którym starość wydaje się najodleglejszym lądem i dopiero będą mieli okazję przekonać się czy Autorzy mają rację, pisząc, że starość często nadchodzi niespodziewanie - skrada się i łapie ludzi znienacka, często dlatego, iż nie byli na nią przygotowani... Z lektury książki odniosą korzyść opiekujący się osobami starszymi lub mający z nimi kontakt, a więc lekarze, pielęgniarki, pracownicy domów opieki społecznej, księża i psychoterapeuci. Dzięki zrozumieniu problemów starości będą oni w stanie podpowiedzieć ludziom w podeszłym wieku co zrobić, aby zamiast znosić smak gorzkiego owocu, wycisnąć zeń ostatnią kroplę słodkiego soku, który jeszcze w nim pozostał."

Dr hab. Jerzy Siuta

Zamówienie

powrót

Cena det.: 30,00 PLN
Internet 20,00 PLN

147x205 mm; 204 s.; oprawa miękka, foliowana

Sport Recenzje

"Magia tenisa - poradnik dla początkujących w wieku lat ...dziestu" - Zbigniew Ostrowski
poradnik - sport; ISBN 83-89966-00-X
Projekt okładki: Anna Ostrowska Paton
Ilustracje: Beata Małecka
Redakcja: Anna Kajtochowa

"Zauważalna na kortach trudna sytuacja osób, które w nieco późniejszym wieku samodzielnie podejmują naukę gry w tenisa, skłoniła autora do napisania niniejszego poradnika"

Zbigniew Ostrowski

Zamówienie

powrót

Cena det.: 26,00 PLN
Internet 15,00 PLN

147x208 mm; 76 s.; oprawa miękka, foliowana

Religioznawstwo

"Kronika zboru ewangelickiego krakowskiego przez X. Wojciecha Węgierskiego" - red. Bogusław Tondera
religioznawstwo; ISBN 978-83-926407-0-7


"Kronika zboru ewangelickiego krakowskiego ks. Wojciecha Węgierskiego nie jest dziełem nadzwyczaj obszernym, jednakże budzi uzasadnione zainteresowanie badaczy dziejów polskiego protestantyzmu. Choć wąskim, bo ograniczonym zaledwie do historii jednego zboru, ujęciem tematyki nie dorównuje współczesnym sobie siedemnastowiecznym syntezom dziejów poszczególnych konfesji czy szerzej jeszcze całości reformacji w Rzeczypospolitej, posiada swój szczególny walor. W znacznej swej części kronika jest bowiem dziełem bezpośredniego świadka opisywanych zdarzeń. Dzieło Węgierskiego jest także rzadkim przykładem kroniki opisującej dzieje lokalnej społeczności ewangelickiej na ziemiach polskich. Oprócz niej drukiem wydane zostały do tej pory nieco późniejsze niemieckojęzyczne kroniki dotyczące zborów w Poznaniu oraz w Białej. Kronika krakowska góruje nad nimi nie tylko większą objętością tekstu, ale również tym, że obejmuje szerszy zakres chronologiczny i jest od poprzednich starsza. Istotnym walorem Kroniki zboru krakowskiego jest również ustalone autorstwo, odnoszące się do postaci dobrze znanej i odgrywającej istotną rolę w dziejach protestantyzmu XVII w."

Zamówienie

powrót

Cena det.: 30,00 PLN
Internet 17,00 PLN

147x210 mm; 212 s.; oprawa miękka, foliowana

Religioznawstwo

"Mikołaj Rej i dziedzictwo reformacji w Polsce" - red. Bogusław Tondera
religioznawstwo; ISBN 83-89966-12-3
Projekt okładki, redaktor tech.: Bogusław Tondera

"Czy dzisiaj Rej jest mało znany? Czy raczej zapomnienie tej postaci w polskiej świadomości zbiorowej wynika ze znacznego stopnia trudności w rozumieniu języka, którym się posługiwał?
Z każdym rokiem bariera przyswajalności staropolszczyzny jest wszak coraz większa i nie należy spodziewać się renesansu zainteresowań tą postacią. Czyż Rej jest w stanie dotrzeć jeszcze do wrażliwości współczesnych, skoro język, w którym pisał, jest tak archaiczny?
Czy tylko poloniści zaznajomieni z tekstami XVI-wiecznej polszczyzny potrafią jeszcze zmierzyć się z jego piśmiennictwem, a także z ideami, które niosą za sobą?
Niniejsza publikacja udziela pośrednio na te pytania odpowiedzi. Jej geneza ściśle wiąże się z przypadającą na rok 2005 rocznicą urodzin pisarza oraz z krakowskim środowiskiem badaczy protestantyzmu, które zainicjowało naukową sesję poświęconą tej postaci."

Z. Pasek (ze Wstępu)

Zamówienie

powrót

Cena det.: 36,00 PLN
Internet 20,00 PLN

147x210 mm; 136 s.; oprawa miękka, foliowana

Religioznawstwo

nakład wyczerpany!

"Doskonałość, Zbawienie, Rodzina. Z badań nad protestantyzmem" - red. Zbigniew Pasek
religioznawstwo; ISBN 83-89966-02-6
Projekt okładki, redaktor tech.: Bogusław Tondera
Na okładce wykorzystano zdjęcie: A. Lebeta

"Swobodnemu rozwojowi protestanckiego chrześcijaństwa w Polsce w latach dziewięćdziesiątych XX wieku towarzyszył równoległy wzrost liczby zajmujących się nim badaczy. Różne dyscypliny naukowe poszerzyły naszą wiedzę o rodzimych Kościołach protestanckich o nowe obszary badawcze. Wśród historyków, historyków sztuki, filozofów religii badających głównie dzieje i myśl religijną doby staropolskiej, pojawili się przedstawiciele innych dyscyplin naukowych, którzy sięgali do współczesności i korzystali z własnych myśli badawczych. Socjologowie i etnologowie religii, politolodzy, antropologowie kultury, religioznawcy wzbogacają dziś literaturę naukową o nowe ujęcia, nowe spojrzenia. Różnorodność ta powoduje, iż obraz polskiego protestantyzmu staje coraz pełniejszy. Rośnie literatura naukowa poświęcona temu tematowi, mnożą się konferencje, których celem jest omawianie tej problemaytyki.
U źródeł niniejszej publikacji stoją wydarzenia, które można przytoczyć na potwierdzenie powyższych słów. W dniu 10 V 1997 roku powołano w Łodzi do życia Polskie Towarzystwo Badań Reformacji (PTBR). Było to naukowe, interdyscyplinarne z założenia, stowarzyszenie podejmujące studia nad "Reformacją i protestantyzmem w aspekcie historycznym i współczesnym" (art. 1 Statutu). W roku 1999 w Krakowie ukonstytuował się krakowski oddział Towarzystwa, który nawiązał ścisłą współpracę z Instytutem Religioznawstwa UJ. Comiesięczne spotkania oddziału połączone z różnymi referatami dowiodły, że istnieje znaczna liczba osób podejmujących naukową działalność w oparciu o badania nad polskim protestantyzmem."

Z. Pasek (ze Wstępu)

Zamówienie

powrót

Cena det.: 28,00 PLN
Internet 15,00 PLN

170x210 mm; 316 s.; oprawa miękka, foliowana

Religioznawstwo

nakład wyczerpany!

"Definicja religii. Studia i szkice" - red. Marcin Karas
religioznawstwo; ISBN 83-908530-4-3
Nakładem Wydawnictwa FHG TONDERA

"Niniejsza książka jest adresowana nie tylko do czytelnika zainteresowanego problemem definicyjnym. Ma również stanowić praktyczną pomoc dla tych urzędników państwowych i samorządowych, którzy stają przed problemem klasyfikacji nowych grup religijnych w Polsce jako religijnych lub nie religijnych. Czy grupa, o której należy wyrazić opinię jest jeszcze grupą religijną, czy już nie. Wpis do rejestru Kościołów i związków wyznaniowych wiąże się z pewnymi przywilejami, a odmowa dokonania wpisu może być uznana za akt religijnej nietolerancji. Książka swoją treścią wpisuje się więc także w dyskusję nad obecną praktyką władz wykonawczych i sądowniczych Polski, które odmawiają prawa wpisu na listę religii i związków wyznaniowych nowym wspólnotom, które nie spełniają klasycznej definicji religii Tielego-Soederbloma. Zamieszczone w zbiorze teksty pokazują jak trudnym do opisania i jak szerokim jest pojęcie religii i jak łatwo, zawężając jego definicję, postawić się w gronie tych, którzy ograniczają swobodę manifestoewania swych przekonań w tym zakresie."

Z. Pasek (ze Wstępu)

Zamówienie

powrót

Cena det.: 20,00 PLN
Internet 17,00 PLN

170x240 mm; 252 s.; oprawa miękka, foliowana

Religioznawstwo

"Wyznania wiary i główne zasady doktrynalne. Katolicyzm" - Marcin Karas
religioznawstwo; ISBN 83-908530-2-7, ISBN 83-911409-6-2
Nakładem Wydawnictwa FHG TONDERA i MEDIA-PRESS

"Książka stanowi zbiór dokumentów wspólnot religijnych, które współcześnie określa się ogólnym mianem - katolicyzmu. Wraz z wstępami przedstawiającymi tło historyczne publikowanych tekstów zbiór ma na celu prezentację najważniejszych materiałów źródłowych z tej dziedziny."

(red.)

Zamówienie

powrót

Cena det.: 40,00 PLN
Internet 25,00 PLN

120x168 mm; 288 s.; oprawa miękka, foliowana

Religioznawstwo

"Wyznania wiary. Protestantyzm" - Zbigniew Pasek
religioznawstwo; ISBN 83-233-1251-6, ISBN 83-911409-1-1
Nakładem Wydawnictwa FHG TONDERA i MEDIA-PRESS

"Książka jest antologią tekstów wyznań kościołów protestanckich (luteranizm, kościoły reformowane, anabaptyzm, anglikanizm, baptyzm i wspólnoty pokrewne, metodyzm, ruch braterski - darbyzm, kościoły chrystusowe, adwentyzm, ruch zielonoświątkowy) i wspólnot religijnych z protestanckim rodowodem (kwakrzy, mormoni, wspólnoty apostolskie - irwingianizm, ruchy badackie, unitarianizm). Wraz z wstępami przedstawiającymi tło historyczne publikowanych tekstów zbiór ma na celu prezentację najważniejszych materiałów źródłowych z tej dziedziny."

(red.)

Zamówienie

powrót

Cena det.: 40,00 PLN
Internet 25,00 PLN

120x168 mm; 228 s.; oprawa miękka, foliowana

Religioznawstwo

"Wyznania wiary. Kościoły orientalne i prawosławie" - Elżbieta Przybył
religioznawstwo; ISBN 83-89966-10-7

"Publikowane w tej książce teksty źródłowe zostały po raz pierwszy przełożone na język polski. Ich niewątpliwą zaletą jest to, że bardzo wyraźnie pokazują jakimi ścieżkami podążała teologia Kościołów wschodnich. Znajdujemy w nich odpowiedź na wiele istotnych kwestii dotyczących podstawowych różnic dogmatycznych - od dogmatu trynidarnego poczynając, a kończąc na problemach dotyczących władzy w Kościele, które do dziś dzielą Kościoły prawosławne i Kościół rzymskokatolicki. Każdy tekst poprzedza komentarz wyjaśniający sytuację, w jakiej powstawał, co ułatwi jego zrozumienie."

E. Przybył

Zamówienie

powrót

Cena det.: 40,00 PLN
Internet 25,00 PLN

120x168 mm; 364 s.; oprawa miękka, foliowana

Religioznawstwo

nakład wyczerpany!

"Krople porannej rosy. Rozważania" - Rudolf Pastucha
religioznawstwo; ISBN 83-89966-04-2
Redaktor tech.: Bogusław Tondera

Rozważania na każdy dzień roku oparte o wybrany odpowiedni werset biblijny oraz o stosowną zwrotkę pieśni religijnej. Życzeniem autora ks. bp Rudolfa Pastucha jest "aby codzienny tekst stał się duchową kropelką rosy, zaspakającą pragnienie serca i duszy".

(red.)

Zamówienie

powrót

Cena det.: 30,00 PLN
Internet 25,00 PLN

145x204 mm; 372 s.; oprawa miękka, foliowana

Poezja

nakład wyczerpany!

"Równoczesność. Poezje" - Stanisław Koczwański
poezja; ISBN 978-83-89966-13-1
Projekt okładki, redakcja i posłowie: Łukasz Mańczyk

Część pierwsza książki to "ślady z poetyckiej ścieżki". A druga to sui generis, gorzkie żale, treny. "Po śmierci żony przez wiele tygodni nie brałem pióra do ręki. Myślałem, że wszystko się skończyło". A więc jest to rana i nie chodzi o to, by tę ranę zakleić, ale by opisać. Jak mówił Krzysztof Kieślowski, w nieopisanym świecie żyje się bardzo źle.

Łukasz Mańczyk

Zamówienie

powrót

Cena det.: 12,00 PLN
Internet 6,00 PLN

121x196 mm; 84 s.; oprawa miękka, foliowana

Poezja

"Strzępy i kostiumy" - Barbara Barska Grotowska
poezja; ISBN 83-89966-11-5
Projekt okładki: Jerzy Napieracz

Miłość w życiu i w poezji ma miejsce stałe. Miłość, ważna część naszego świata wewnętrznego spaja przeciwieństwa, marzenia i rzeczywistość. Do zbiorów poezji miłosnej dołączyć należy tomik Barbary Barskiej Grotowskiej zatytułowany "Strzępy i kostiumy".

Wiersze są w całości skierowane ku nieobecnym. Z oddalenia widzimy najpełniej. Najmocniej czujemy po utracie. Motyw rozłąki, a raczej magia rozłąki wydobywa w tych wierszach prawdę o spełnieniu, o jedności z ukochanym. Utrata bliskości pozwala odkryć piękno, sens zapamiętanych słów, gestów, dotknięć, uniesień. Jest w tej poezji oszczędnej, celnej, malarskiej - smakowanie spełnionego uczucia. Nie ma tu walki kobiety z mężczyzną. Jest raczej modlitwa by wrócił, gdyż on jest jej dopełnieniem. A jego nieobecność zmienia świadomość, ogranicza poznanie. Jest takie poznanie, które zyskuje dzięki literaturze, dzięki miłosnej liryce rozpaczy i zachwytu.

Krystyna Szlaga

Zamówienie

powrót

Cena det.: 22,00 PLN
Internet 12,00 PLN

121x196 mm; 64 s.; oprawa miękka, foliowana

Poezja Recenzje

"Szymborska : ''Odyseja kosmiczna''" - Eryk Ostrowski
poezja; ISBN 83-89966-09-3
Redakcja: Paweł Pilawski
Projekt okładki: Barbara Norek
Konsultacje: Krystyna Szlaga, Elżbieta Zechenter-Spławińska

"Czym jest życie i dokąd zmierza? Jaka była Pierwsza Przyczyna? Czym jest czas? Co to jest teoria światów równoległych? Czym jest doskonałość? Co to jest nicość?

Wisława Szymborska, nazywana ''bezradną Kasandrą wobec dziejów'' daje na te pytania odpowiedzi, by w pewnym sensie ostrzec nas przed ich naukowym poznaniem. Może je odsłonić, bo nasze niedowiarstwo i tak im zaprzeczy. Ale one są. I są wstrząsające. Książka jest pierwszą interpretacją najnowszych utworów laureatki Nagrody Nobla. Materiały źródłowe nie pochodzą z polonistycznych wydawnictw. Bibliografię przedmiotową stanowią tu popularnonaukowe artykuły z ''National Geographic'' czy ''Focusa''. W szerokim kontekście omówiona została ostatnia misja NASA, jaką było pierwsze w dziejach zdobycie planety zewnętrznej (lądowanie sondy Cassini na księżycu Saturna, Tytan). Autor stawia tezę, iż legendarne ''drzwi'' do teorii poznania z wiersza Rozmowa z kamieniem jednak istnieją. Klucz do nich podsuwa Wisława Szymborska swymi najnowszymi utworami zebranymi w tomach Chwila i Dwukropek. "

Eryk Ostrowski

Zamówienie

powrót

Cena det.: 29,00 PLN
Internet 15,00 PLN

121x196 mm; 182 s.; oprawa miękka, foliowana, skrzydełko

Poezja Recenzje

"Wyłania się wiosna znad konturów cienia" - Anna Kajtochowa
poezja; ISBN 83-89966-08-5
Redakcja: Jacek Tomiak
Projekt okładki: Barbara Norek
Wybór, opracowanie, posłowie: Eryk Ostrowski

"Prezentowany czytelnikowi obecnie wybór to swoisty, bo poetycki katechizm. Uchwycono tu te ''nawroty'', w ostatnich latach coraz częstsze. Znamienne, iż najczęściej momenty te pochwycone są i zatrzymane w pół słowa, niedookreślone. I nie wiemy, natrafiając na poszczególne ślady, czy powiodło się; tylko przeczuwamy. Jest wielkim dowodem otwartości i kredytem zaufania do czytelnika taka otwartość, by okazać tę konfesyjną szczerość wyznań, odsłonić się. To prawda, że wiersz jest tym przede wszystkim: odsłoną, lecz tu dopiero widać, jakim wyrzeczeniem może być opublikowanie go. Znajdziemy w tomie poezję autentyczną. Jak to się stało, jak okazało się możliwe pokonanie tej jakże ludzkiej cechy, jaką jest autokreacja, chęć pokazania się? To pozostanie tajemnicą tej niezwykłej w obecnym czasie poezji."

Eryk Ostrowski

Zamówienie

powrót

Cena det.: 19,00 PLN
Internet 9,00 PLN

121x196 mm; 154 s.; oprawa miękka, foliowana, skrzydełko

Poezja

nakład wyczerpany!

"Paź królowej. Bajka dla zakochanych" - Ewa Sonnenberg
ISBN 83-89966-06-9
Redakcja: Roman Honet
Ilustracje: Darek Orwat
Zdjęcie autorki: Wojciech Małkowicz

"Jest to komiks z wyższych sfer, podarty przez damę i sklejony przez dziecko".

Michał Witkowski

Zamówienie

powrót

Cena det.: 24,00 PLN
Internet 10,00 PLN

121x196 mm; 94 s.; oprawa miękka, foliowana, skrzydełko, 7 kolorowych ilustracji

Poezja Recenzje

nakład wyczerpany!

"Czas zyskany. Wybór liryki miłosnej" - Krystyna Szlaga
poezja; ISBN 83-89966-07-7

Wybór autorski.
Na okładce reprodukcja obrazu Jadwigi Godzik - "Pigwa".

Zamówienie

powrót

Cena det.: 15,00 PLN
Internet 8,00 PLN

121x196 mm; 64 s.; oprawa miękka, foliowana, skrzydełko

Poezja

Krakowska Książka Miesiąca - styczeń 2006

Recenzje

nakład wyczerpany!

"Muzyka na wzgórzu" - Eryk Ostrowski
poezja; ISBN 83-89966-05-0
Projekt okładki: Anna Ostrowska Paton

"Powiedz, czy za możliwość samego patrzenia na piętrzące się białe chmury, z których wyrasta błękit nieba, patrzenia aż do końca, nie oddałabyś wszystkiego, co posiadasz teraz" - pyta Autor w wierszu Drzewa szumią nad Joanną. Po lekturze tomiku "Muzyka na wzgórzu" odpowiedź na to pytanie wydaje sie być jednoznaczna."

Joanna Dolna

Zamówienie

powrót

Cena det.: 17,00 PLN
Internet 8,00 PLN

125x180 mm; 72 s.; oprawa miękka, foliowana

Poezja

nakład wyczerpany!

"Królestwo ptaków/ The Kingdom of birds" - Jacek Pakuła
poezja; ISBN 83-89966-03-4
Tłumaczenie: Lu Opozda
Redakcja: Eryk Ostrowski
Projekt okładki: Jacek Pakuła

"Autor postrzega rzeczywistość w szerokim spektrum, łączy w sobie wrażliwość z ogromną impulsywnością, pokorę wobec natury z pogardą dla kłamstwa i tchórzostwa.
Plastyczne i dynamiczne wizje.
Swoisty taniec światła poznania w mrokach egzystencji wypływają z fascynacji sztuką Witkacego, Charlesa Baudelaire'a i Davida Lyncha.
Wiersze te to podróż między ziemskim światem zmysłów, sferą emocji i myśli a transcedencją.
Czy potrzeba umrzeć by zrozumieć życie?
"Królestwo ptaków" to śmiały debiut i inspiracja do poszukiwania życia.
Utwory zostały napisane w latach 1996-2003".

Przemysław Budziński

Zamówienie

powrót

Cena det.: 22,00 PLN
Internet 10,00 PLN

122x195 mm; 160 s.; oprawa miękka, foliowana

Sztuka Kochania

nakład wyczerpany!

"Sztuka kochania" - Owidiusz (przekład: Julian Ejsmond)
ISBN 83-912803-1-4
Projekt okładki oraz ilustracje: Katarzyna Attig

"Sztuka kochania" (Ars Amatoria) - frywolny podręcznik sztuki miłosnej w trzech księgach. Dwie z nich przeznaczone są dla mężczyzn a jedna dla kobiet. Ten popularny kodeks miłości od prawie dwu tysięcy lat cieszył się zawsze znaczną popularnością, nie tylko wśród dorastającej młodzieży, dostarczając czytelnikom praktycznych wskazówek. W dowcipnym przekładzie Ejsmonda, uzupełniona grafikami Katarzyny Attig i podręcznym słowniczkiem "trudnych" wybranych terminów stanowi przyjemną lekturę dla każdego.

Zamówienie

powrót

Cena det.: 9,00 PLN
Internet 4,50 PLN

115x135 mm; 128 s.; oprawa miękka, foliowana

nakład wyczerpany!

"Przed wieprze - 666 aforyzmów" - Wojciech Wiercioch
ISBN 83-900984-9-0
Projekt okładki i ilustracje: Katarzyna Attig

Wojciech Wiercioch (ur. 1966 r.), z zawodu stomatolog, para się tworzeniem aforyzmów już od kilkunastu lat. Swoje zdolności aforystyczne zaprezentował w obszernym zbiorze "W cieniu zakwitającej goryczy"(1995 r.). Wojciech Wiercioch jest również autorem tomiku poetyckiego "W ogrodzie węchomózgowia"(1999 r.). Niemniej właśnie aforystyka jest dla niego najlepszym sposobem wyrażania swoich refleksji i ogólnych spostrzeżeń dotyczących tego wszystkiego, co rozgrywa się wokół nas. Czasem są to spostrzeżenia pełne sarkazmu, czasem o dużym ładunku autoironii, ale zawsze w zwięzły sposób przekazujące uważnym czytelnikom celną refleksję.

Zamówienie

powrót

Cena det.: 7.00 PLN
Internet 4.00 PLN

100x140 mm; 96 s.; oprawa miękka, foliowana

okladkamisterium.jpg (20665 bytes)

nakład wyczerpany!

"Misterium słowa. Wybór myśli Karola Wojtyły dokonany przez Wojciecha Wierciocha"
ISBN 83-912803-6-5
Projekt okładki, portret Karola Wojtyły: Karolina Świdecka
Ilustracje: Gloria Brzezińska

"Karol Wojtyła - prawdziwy mędrzec naszych czasów - jest niepowtarzalnym połączeniem artysty, filozofa, teologa, polityka i geniusza propagandy (w dobrym znaczeniu tego wieloznacznego pojęcia). Niekiedy te sfery jego aktywności stanowią odrębne byty - ale niekiedy w czarujący, a może nawet czarodziejski sposób łączą się w integralną całość." (z przedmowy)

Zamówienie

powrót

Cena det.: 8.00 PLN
Internet 4.00 PLN

100x140 mm; 64 s.; oprawa miękka, foliowana

Bezdrożem ścierniska
Recenzje

nakład wyczerpany!

"Bezdrożem ścierniska" - Anna Kajtochowa
ISBN 83-912803-7-3
Wybór: Eryk Ostrowski
Projekt okładki: Violetta Zygmunt
Fotografia Anny Kajtochowej: Piotr Rutkiewicz

"Anna Kajtochowa jest twórcą powściągliwym, opanowanym, w kreowaniu obrazu poetyckiego niemal ascetycznym. Ale za tym właśnie sposobem opisywania świata czuje się ogrom doznań i głębię przeżyć trzymaną w ryzach, by nie dopuścić do łatwego sentymentalizmu. Wiersze Anny zwrócone są w głąb, ku przeżyciom, doświadczeniom i przemyśleniom poetki. (...) Jak twarze Chrystusików Frasobliwych tak i one pełne są wewnętrznego światła, a to czyni z tekstów Anny Kajtochowej prawdziwą poezję." (Jerzy Roman Jaglarz)

Zamówienie

powrót

Cena det.: 14.00 PLN
Internet 8.00 PLN

125x195 mm; 126 s.; oprawa miękka, foliowana

Odejście mitu

nakład wyczerpany!

"Odejście mitu" - Marzena Dąbrowa Szatko
ISBN 83-912803-0-6
Postscriptum i redakcja: Anna Kajtochowa
Projekt okładki wg fotografii Agnieszki Sieprawskiej

"Marzena Dąbrowa Szatko przedstawia nam swą następną książkę poetycką bogatszą, pełniejszą, dojrzałą. Skomponowała ją przejrzyście, opatrując poszczególne części wymownymi podtytułami. "Krajobrazy", rozpoczynające tom, stanowią jakby prolog, wprowadzają do dramatu w trzech aktach: "Był taki dom", "Odejście mitu", "Po wszystkim". Następny rozdział: "W pół słowa" to wyciszenie po przejściu burzy, komentarz do tragicznych zdarzeń. "Wszystko możliwe" natomiast otwiera nowe perspektywy, zwiastuje nadzieję, zaś "Słowa" przedstawiają aktualny stan psychiczny lirycznego podmiotu. Z dystansem, ironicznie, z humorem ustosunkowują się do niedawnych przeżyć. Pogłębiają optymizm nadziei, z półuśmiechem stawiają kropkę nad "i". Bohaterką dramatu jest kobieta współczesna o tyle wierna tradycjom, że jak całe pokolenia przed nią, marzyła o miłości aż do przysłowiowego grobu.(...) Jednym słowem otrzymujemy książkę z klasą. Warto po nią sięgnąć. Sięgnąć i wracać. Warto." (Anna Kajtochowa)

Zamówienie

powrót

Cena det.: 12.00 PLN
Internet 6.00 PLN

120x195 mm; 128 s.; oprawa miękka, foliowana

Sowia rada na ból

nakład wyczerpany!

"Sowia rada na ból" - Katarzyna Slany
ISBN 83-912803-4-9
Projekt okładki: Anna Duch

"(...) Godne podziwu w tych wierszach jest - biorąc pod uwagę młody wiek autorki - wypracowanie własnej poetyki, co - jak sądzę - wynika z wyczucia słowa, ze świadomości jego znaczeń, z dojrzałej wyobraźni. Obszary tematyczne, dokładnie określone, co dowodzi, że poetka dokładnie wie, czego od poezji chce. (...) Bardzo dobry wybór tematów. Idealnie, odpowiadający doświadczeniu autorki, która nie musi pozować, udawać, markować, ponieważ opowiada siebie. Z ogromną szczerością i wdziękiem. Często z ironią - świetnie! Znalazłem w tych wierszach bardzo dużo świeżych, oryginalnych metafor. Chciałbym ich znaleźć więcej. Wiersz współczesny - to właśnie metafora. I puenta!" (Z recenzji Jacka Cyganika)

Zamówienie

powrót

Cena det.: 6.00 PLN
Internet 4.00 PLN

115x168 mm; 64 s.; oprawa miękka, foliowana

Szklane wodospady

nakład wyczerpany!

"Szklane wodospady" - Gloria Brzezińska
ISBN 83-912803-5-7
Wybór: Autorka
Redakcja: Anna Kajtochowa
Redaktor graficzny: Irena Małecka
Projekt okładki: Anna Duch
Fotografia na okładce: Barbara Brzezińska

"Gloria Brzezinska urodziła się 11.08.1983 r. w rodzinie artystów muzyków, uczennica XVI LO im. Krzysztofa K. Baczynskiego. Stypendystka Funduszu Pomocy Młodym Talentom Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, nagrodzona Stypendium Edukacyjnym Miasta Krakowa za twórcze dokonania literackie, plastyczne, muzyczne oraz autorskie audycje poetycko-muzyczne, należy do Stowarzyszenia Artystyczno-Twórczego SAT. Autorka tomików poezji: Piórem zamknietym w teczy (1997), W świątyni lasu (1998), Misterium wiatru (2000). Komponuje również piosenki i muzykę elektroniczną. Szklane wodospady prezentują podstawowy kierunek twórczości poetyckiej młodziutkiej Autorki, są hymnem na cześć środowiska naturalnego człowieka." (red.)

Zamówienie

powrót

Cena det.: 6.00 PLN
Internet 4.00 PLN

115x168 mm; 72 s.; oprawa miękka, foliowana

scalone z rozkładu
Recenzje

nakład wyczerpany!

"scalone z rozkładu" - Marianna Bocian
ISBN 83-912803-9-X
Redakcja tomu, opracowanie tekstu, nota i bibliografia: Eryk Ostrowski
Projekt okładki (grafika Pawła Jaszczuka) i stron tytułowych: Eryk Ostrowski

"Zbiór poezji "scalone z rozkładu" ukazał się po raz pierwszy w drugim obiegu w 1978 r. we Wrocławiu, jako drugi tom Biblioteki "Agory" w formie maszynopisu powielanego. Przeważają w nim utwory, których wydanie obecne jest pierwszą oficjalną edycją. Pozwalają one lepiej usytuować miejsce Marianny Bocian wśród czołówki Nowej Fali, uściślić to wszystko, z czym się nie zgadzała i poznać jej argumenty. Podziemny tom "scalone z rozkładu" jest bodaj najbardziej wyrafinowanym tomem poetyckim Marianny Bocian z lat 70. Jego niezwykła, niemal "fabularna" kompozycja ułatwia prześledzenie twórczej drogi i rozpoznanie trwałego fundamentu tej poezji, od prasowego debiutu wierszem "Obraz z dzieciństwa" aż po ostatnie wiersze "ciągłej odsłony" z 2003 r. Harmonia tej poezji i krańcowo realny język Bocian każą szukać analogii dla niej nie w wieku XX, poza który poezja ta wykracza, lecz u ponadczasowego Cypriana Norwida, którego twórczości Dzieło Marianny Bocian jest jakby naturalnym przedłużeniem i rozwinięciem." (Eryk Ostrowski)

Zamówienie

powrót

Cena det.: 18.00 PLN
Internet 8.00 PLN

148x210 mm; 174 s.; oprawa miękka

Poezja

nakład wyczerpany!

powrót


Tomiki poetyckie:

nakład wyczerpany!

 • Kazimierz Przerwa-Tetmajer - Ekstaza
  ISBN 83-900984-5-
Cena det.: 10,40 PLN; Internet 4,00 PLN
115x148 mm; 128 s. oprawa twarda
 • Adam Asnyk - Między nami nic nie było...
  ISBN 83-900984-4-X
Cena det.: 9,20 PLN; Internet 4,00 PLN
115x148 mm; 128 s. oprawa twarda
 • Krystyna Jezierska - Deszcz złotych przecinków
  ISBN 83-900984-3-1
Cena det.: 7,50 PLN; Internet 3,00 PLN
115x148 mm; 96 s. oprawa twarda
 • Stanisław Fronczek - Zwycięzcy i pokonani
  ISBN 83-900984-6-6
Cena det.: 7,50 PLN; Internet 3,00 PLN
115x148 mm; 96 s. oprawa twarda
Zamówienie